Priser

Motorattest til kørekort 500 kr
Uarbejdsdygtighedsattest 400 kr
Varighedserklæring 400 kr
Privatkonsultation 500 kr
Privat telefonkonsultation 150 kr
Privat besøg 0-4 km 600 kr
Privat besøg 4,1-8 km 620 kr
Privat besøg 8,1-11 km 680 kr
Kilometertakst pr. km privat 4,17 kr

Der findes en lang række andre privathonorarer for lægeerklæring og attester.
Spørg hos lægerne om disse priser.
Klinikken opkræver ikke moms.